מוסדות נתמכים

שימו לב: ההרשמה לאתר היא רק עם כתובות אלו

 • מכללת אפקה 2
 • student@mail.afeka.ac.il
 • student@s.afeka.ac.il
 • המכללה למינהל 1
 • student@*.colman.ac.il
 • הבינתחומי הרצליה 1
 • student@post.idc.ac.il
 • אקדמית ירושלים 1
 • student@*.jce.ac.il
 • האקדמית תל אביב-יפו 1
 • student@*.mta.ac.il
 • הקריה האקדמית אונו 1
 • student@*.ono.ac.il
 • המכללה האקדמית עמק יזרעאל 1
 • student@*.yvc.ac.il